Monthly Archives september 2018

BELASTINGPLAN 2019

23/09/2018 Nieuws

18-09-2018


Nu het kabinet de begroting voor 2019 heeft gepresenteerd, nemen ze ook het Belastingplan 2019 in behandeling. U vindt de voorgestelde veranderingen voor belastingen en toeslagen op rijksoverheid.nl.


Vandaag op Prinsjesdag zijn de begrotingsplannen voor 2019 gepresenteerd. Het belastingplan is daar een onderdeel van.

Zodra de Eerste en Tweede Kamer het Belastingplan 2019 hebben aangenomen, is het definitief. Ondanks dat het plan nog niet definitief is, gaan we vanaf vandaag aan de slag met de voorbereidingen. Zodat onze systemen op tijd klaar zijn voor 2019.

Tot het definitieve belastingplan er is, kunnen wij u nog geen informatie geven.
Meer informatie

Miljoenennota en Rijksbegroting 2019 en Troonrede 2018

Lees meer